Læs her hvordan vi forholder os til COVID-19

Her på klinikken ved vi, hvor vigtigt det er at efteruddanne sig.

Tandlægerne skal hvert år deltage i minimum 25 timers efteruddannelse.

De kurser, tandlægerne deltager i bliver registreret i et pointsystem. De mange kurser sikrer at vi bliver bedre til at udføre vores erhverv, og at vi følger med i den rivende udvikling der er inden for faget.

Kurserne koster både tid og penge, men det er jo også sjovt at lære noget nyt og blive dygtigere.

Vi vælger den efteruddannelse til, som vil gavne vores patienter.

Og vi ønsker at leve op til Tandlægeforeningens etiske regelsæt:
Så vores patienter kan forvente, kun at få anbefalet de undersøgelser og behandlingsformer, som på baggrund af videnskabelig dokumentation anses for at være effektive og formålstjenlige.

Vores tandplejer skal deltage i 3 dages efteruddannelse pr. år
og vores klinikassistenter i 3 dages efteruddannelse pr. år.

Et af disse kursustiltag, har betydet at 4 af vores klinikassistenter kan udføre tandrensning.

For at teamet efteruddanner sig sammen, vælger vi nogle gange at lægge kursus dage ind på klinikken.
Og vi vil disse dage ikke have åbnet for tandbehandling.

Personalet på klinikken har bl. a. lige deltaget i et Førstehjælps kursus med afprøvning af Hjertestarter.